Marten Geertsma MSc.

Specialisatie

  • Monitoring & onderzoek ongewervelden
  • Ecologie van de grauwe klauwier
  • Laboratoriumvaardigheden

Marten Geertsma is werkzaam als onderzoeksassistent voor veldwerk en o.a. het determineren van ongewervelden. Marten zijn kennis ligt vooral bij de terrestrische fauna,  en dan met name bij loopkevers. Daarnaast heeft hij ruim twintig jaar ervaring met onderzoek aan de grauwe klauwier, zowel op het gebied van de populatiedynamiek als de voedselecologie van deze vogelsoort. Voor het voedselonderzoek heeft hij zich gespecialiseerd op het determineren van prooi-fragmenten in diersporen als uitwerpselen en braakballen.