Remco Versluijs BSc.

Specialisatie

  • LESA
  • Monitoring & onderzoek ongewervelden
  • Laboratorium analyses

Remco Versluijs werkt als junior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Enerzijds werkt hij aan monitoring en onderzoeksprojecten van flora en fauna. Hiervoor is Remco gespecialiseerd in de determinatie van mieren, maar werkt ook aan andere soorten zoals dagvlinders, libellen, sprinkhanen en vogels. Anderzijds verdiept hij zich in de ecohydrologie middels het uitvoeren van landschapsecologische systeemanalyses (LESA’s). Hierbij verricht Remco zowel het veldwerk zoals het plaatsen van peilbuizen en het bemonsteren van waterkwaliteit, als de systeemanalyse en de rapportage met aanbevelingen voor herstelmaatregelen.