Ir. Rino Jans

Specialisatie

  • Verantwoord bosbeheer
  • Verantwoord bodemgebruik
  • Klimaatadaptatie
  • Projectcoördinatie

Rino Jans is directeur van Stichting Bargerveen. Daarnaast is hij coördinator van de samenwerkingsprojecten die Stichting Bargerveen uitvoert met Niedersächsische Landesforsten en ondersteunt hij, met zijn kennis uit de studie Bosbeheer en -beleid aan de Wageningen Universiteit, onze onderzoek- en herstelprojecten in bossen. Rino is werkzaam geweest bij het Ministerie van LNV en is o.a. directeur geweest bij de Bosgroep Midden, Bosgroep Noord en bij de Unie van Bosgroepen.