Werken bij

Vacature Directeur Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen is op zoek naar een nieuwe directeur!

Stichting Bargerveen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die in 1993 is opgericht met als doel om natuurbeheer en –herstel te ondersteunen met ecologische kennis. De Stichting bestaat uit een team van 11 enthousiaste, gemotiveerde medewerkers en is gehuisvest op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Stichting ontwikkelt continu - in nauwe samenwerking met beheerders - ecologische kennis en vertaalt deze naar de praktijk. De Stichting werkt zowel nauw samen met onderzoeksorganisaties verenigd binnen Natuurplaza en het IWWR van de Radboud Universiteit als met onderzoekscentra en universiteiten buiten Nijmegen.

Geïnteresseerd om leiding te komen geven aan deze bijzondere stichting? Zie de PDF voor de volledige vacature en functieomschrijving Vacature directeur Stichting Bargerveen 2018 

 

Stages

De huidige studenten zijn de beheerders, beleidsmakers, docenten en onderzoekers van de toekomst! Wij vinden het daarom belangrijk om onze kennis op deze nieuwe generatie over te brengen door middel van onderwijs en het aanbieden van stages. Stichting Bargerveen ondersteunt het ecologisch onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij zijn betrokken bij de cursussen; Biodiversiteit, Systeemecologie en Dierecologie. Daarnaast geeft Stichting Bargerveen gastcolleges, zoals in de cursus Ecosystem Restoration van de Radboud Universiteit en Integrated Coastal Dune Management van de Universiteit van Amsterdam. Jaarlijks heeft onze organisatie een groot aanbod van stages, zowel op MBO, HBO als WO niveau. Alle stages zijn, net als onze projecten, gericht op het ontwikkelen van ecologische kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk van beheer en beleid. De exacte onderwerpen wisselen regelmatig en kunnen naar jou wensen aangepast worden. Tijdens de stage is er de mogelijkheid om veldonderzoek uit te voeren (eventueel in combinatie met werk in laboratorium en/of het kassencomplex), relevante literatuur te gebruiken, de resultaten goed te analyseren en deze helder te verwoorden. Heb je vragen of interesse in een stage bij Stichting Bargerveen neem dan contact op met Gert-Jan van Duinen. Vermeld hierbij; je huidige opleiding, de periode waarin je stage wilt lopen en eventueel je voorkeur voor onderwerp en/of begeleider.