Werken bij

Vacature: Veldmedewerker (M/V) team Invasieve Exoten

Wij zijn op zoek naar een Veldmedewerker (m/v) voor het Team Invasieve Exoten. Ben je een (beginnend) bioloog met een grote soortenkennis en doe je niets liever dan buiten in de natuur aan het werk zijn? Ons team Invasieve Exoten onderzoekt via wetenschappelijke experimenten of problemen met invasieve exoten op te lossen zijn door de weerbaarheid van ecosystemen te vergroten. Omdat de hoeveelheid exotenprojecten sterk is toegenomen zoeken we een veldmedewerker/labassistent om het team te versterken. Als veldmedewerker/labassistent bieden we je de mogelijkheid om je soortenkennis en laboratoriumvaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen van ecologie in het algemeen, de actualiteit van het Nederlandse natuurbeheer en de aanpak van invasieve exoten in het bijzonder. Je kunt in deze functie vooral (en jaarrond) buiten aan de slag, maar daarnaast ben je ook regelmatig te vinden in het laboratorium of in de kassen. Je voert je taken uit onder begeleiding van de (senior)onderzoekers.

Jouw werkzaamheden zijn:

  • effectmonitoring: het uitvoeren van flora- en fauna-inventarisaties en vegetatiekarteringen.
  • het uitvoeren van kas- en veldexperimenten, inrasteren plots, plaatsen en leeghalen van vallen, oogsten en planten van vegetatie
  • het invoeren en sorteren van verzamelde data in bijvoorbeeld GIS en Excel.
  • envoudig laboratoriumwerk zoals meting van TIC, PH en alkaliniteit.

Reageren kan tot 14 november. Kijk hier voor meer informatie over deze vacature.

 

Stages

De huidige studenten zijn de beheerders, beleidsmakers, docenten en onderzoekers van de toekomst! Wij vinden het daarom belangrijk om onze kennis op deze nieuwe generatie over te brengen door middel van onderwijs en het aanbieden van stages.

Stichting Bargerveen ondersteunt het ecologisch onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen (cursussen Biodiversiteit, Systeemecologie en Dierecologie) en heeft een groot aanbod van stages, zowel op MBO, HBO als WO niveau. Alle stages zijn, net als onze projecten, gericht op het ontwikkelen van ecologische kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk van beheer en beleid. De exacte onderwerpen wisselen regelmatig en kunnen naar jouw wensen aangepast worden. Tijdens de stage is er de mogelijkheid om veldonderzoek uit te voeren (eventueel in combinatie met werk in laboratorium en/of het kassencomplex), relevante literatuur te gebruiken, de resultaten goed te analyseren en deze helder te verwoorden.

Heb je vragen of interesse in een stage bij Stichting Bargerveen neem dan contact op met Gert-Jan van Duinen. Vermeld hierbij; je huidige opleiding, de periode waarin je stage wilt lopen en eventueel je voorkeur voor onderwerp en/of begeleider.