Werken bij

Vacature: Junior-onderzoeker Landschapsecologie (m/v)

Één van onze werkvelden is het uitvoeren van Landschapsecologische Systeemanalyses (LESA) waarin het ecologisch functioneren van bos- en natuurterreinen op gebiedsschaal wordt onderzocht, in Nederland en de buurlanden. Vanwege de grote vraag willen we ons LESA-team (twee senior-onderzoekers en één junior-onderzoeker) graag uitbreiden. Als junior-onderzoeker krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in de landschapsecologie en vaardigheid te ontwikkelen in de praktische toepassing daarvan.

Klik hier voor meer informatie. Stuur je sollicitatie en CV uiterlijk 30 augustus 2019 naar m.derksen@science.ru.nl. De eerstegesprekken zullen plaatsvinden in september.

Stages

De huidige studenten zijn de beheerders, beleidsmakers, docenten en onderzoekers van de toekomst! Wij vinden het daarom belangrijk om onze kennis op deze nieuwe generatie over te brengen door middel van onderwijs en het aanbieden van stages.

Stichting Bargerveen ondersteunt het ecologisch onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen (cursussen Biodiversiteit, Systeemecologie en Dierecologie) en heeft een groot aanbod van stages, zowel op MBO, HBO als WO niveau. Alle stages zijn, net als onze projecten, gericht op het ontwikkelen van ecologische kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk van beheer en beleid. De exacte onderwerpen wisselen regelmatig en kunnen naar jouw wensen aangepast worden. Tijdens de stage is er de mogelijkheid om veldonderzoek uit te voeren (eventueel in combinatie met werk in laboratorium en/of het kassencomplex), relevante literatuur te gebruiken, de resultaten goed te analyseren en deze helder te verwoorden.

Heb je vragen of interesse in een stage bij Stichting Bargerveen neem dan contact op met Gert-Jan van Duinen. Vermeld hierbij; je huidige opleiding, de periode waarin je stage wilt lopen en eventueel je voorkeur voor onderwerp en/of begeleider.