Werken bij

Nieuwe directeur voor Stichting Bargerveen

Ella de Hullu neemt per 1 november 2018 afscheid van de Stichting Bargerveen. Zij heeft dan ruim 9 jaar als directeur/bestuurder gewerkt bij de Stichting. Onder haar leiding heeft de Stichting een stabiele en betekenisvolle positie verworven als kennisinstelling die zich richt op ecosysteemgericht natuurherstel. Op 4 oktober is er na het jubileumsymposium een afscheidsreceptie en de kennismaking met de nieuwe directeur Rino Jans.

Het symposium biedt meerdere interessante lezingen omtrent 25 jaar systeemgericht natuurherstel. Aanmelden voor het gratis symposium kan hier

 

Stages

De huidige studenten zijn de beheerders, beleidsmakers, docenten en onderzoekers van de toekomst! Wij vinden het daarom belangrijk om onze kennis op deze nieuwe generatie over te brengen door middel van onderwijs en het aanbieden van stages. Stichting Bargerveen ondersteunt het ecologisch onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij zijn betrokken bij de cursussen; Biodiversiteit, Systeemecologie en Dierecologie. Daarnaast geeft Stichting Bargerveen gastcolleges, zoals in de cursus Ecosystem Restoration van de Radboud Universiteit en Integrated Coastal Dune Management van de Universiteit van Amsterdam. Jaarlijks heeft onze organisatie een groot aanbod van stages, zowel op MBO, HBO als WO niveau. Alle stages zijn, net als onze projecten, gericht op het ontwikkelen van ecologische kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk van beheer en beleid. De exacte onderwerpen wisselen regelmatig en kunnen naar jou wensen aangepast worden. Tijdens de stage is er de mogelijkheid om veldonderzoek uit te voeren (eventueel in combinatie met werk in laboratorium en/of het kassencomplex), relevante literatuur te gebruiken, de resultaten goed te analyseren en deze helder te verwoorden. Heb je vragen of interesse in een stage bij Stichting Bargerveen neem dan contact op met Gert-Jan van Duinen. Vermeld hierbij; je huidige opleiding, de periode waarin je stage wilt lopen en eventueel je voorkeur voor onderwerp en/of begeleider.